Založ si blog

MH17 a lži ruskej propagandy: Let bol úmyselne odklonený nad územie bojov

Jedna z najomieľanejších ruských lží o MH17 je tá o úmyselnom odklonení trasy nad územie bojov. Pri recyklovaní tejto lži sa používa aj doprovodné klamstvo o tom, že ukrajinská letová kontrola prikázala letu MH17 nad Donbasom klesnúť.

 

Že ide len o výmysly ruskej propagandy, do ktorej sa aktívne zapojilo aj ruské Ministerstvo obrany dokážeme použitím bežne dostupných informácií.

 

  1. Ukážeme si letový plán MH17 scvhálený pre trasu ešte pred odletom z Amsterdamu.
  2. Pozrieme sa na prepis rádiokomunikácie s ukrajinskou letovou kontrolou.
  3. Nezabudneme ani na údaje z čiernych skriniek.
  4. Spravíme si predstavu o situácii vo vzduchu v čase, keď ruská armáda zostrelila MH17

 

Letový plán MH17

 

Každý let žiada o schválenie svojej trasy ešte pred vzlietnutím z východzieho letiska. Použité informačné systémy zabezpečujú, že lietadlo si svoj plán takpovediac nesie so sebou a je automaticky prístupný letovým kontrolám v jednotlivých štátoch, ponad ktoré letí.

 

Letový plán MH17 bol zverejný v správe holandského „Dutch Safety Board“, ktorý viedol technické vyšetrovanie. Jeho celé znenie je tu :

 

(FPL-MAS17-IS
-B772/H-SDFGHIJ3J5M1RWXY/LB1D1
-EHAM1000
-N0490F310 ARNEM UL620 SUVOX UZ713 OSN UL980 MOBSA DCT POVEL DCT SUI L980 UTOLU/N0490F330 L980 LDZ M70 BEMBI L980 PEKIT/N0480F350 L980 TAMAK/N0480F350 A87
TIROM/N0490F350 A87 MAMED B449 RANAH L750 ZB G201 BI DCT MURLI DCT TIGER/N0490F370 L333 KKJ L759 PUT R325 VIH A464 DAKUS DCT
-WMKK1137 WMSA WMKP
-EET/EDGG0017 EDWW0023 EDUU0036 EPWW0052 UKLV0135 UKBV0153 UKDV0225 URRV0255 UATT0347 UTAK0411 UTAA0432 UTAV0507 OAKX0518 OPLR0601 OPKR0616 VIDF0631 VABF0725
VECF0747 VYYF0926 VOMF0930 VTBB1013 WMFC1051 REG/9MMRD PBN/A1B1C1D1L1O1S2 SEL/QREJ DOF/140717 RMK/ACASII EQUIPPED)

 

POVEL, BEMBI, PEKIT, TAMAK, TIROM, MAMED sú niektoré z waypointov, ponad ktoré mal MH17 v pláne letieť. Súradnice týchto bodov na mape su verejne známe a dajú sa overiť aj online, napríklad tu :

 

https://opennav.com/waypoint/UA/TAMAK

 

Každý kognitívne nadanejší čitateľ si môže sám overiť polohu bodov PEKIT a TAMAK, práve na ich spojnici došlo k zostreleniu MH17. Let sa teda v čase zostrelu nachádzal na svojej povôdne plánovanej trase a nebol úmyselne odklonený nad územie bojov ako sa nás snaží predsvedčiť ruská propaganda.

 

Vizualizácia letového plánu MH17 z finálnej správy DSB.

Zdroj : Dutch Safety Board : Crash MH17, final report, dostupné online.

 

Túto trasu využíval MH17 bežne a letel tadiaľ aj predchádzajúce dni. Ruská propaganda často používa obrázky z online trackovacej služby Flightaware, ktorá ale v čase zostrelu MH17 nemala na Ukrajine pokrytie. Naopak, Flightradar24 disponuje celou históriou letov MH17, ktorá dokazuje, že MH17 touto trasou lietal stále. Bližsie napríklad v tomto blogu:

 

https://wheretospotatairports.wordpress.com/2014/07/25/malaysian-airlines-flight-mh17-never-deviated-from-its-flight-plan-route/

 

Rádiokomunikácia

 

Medzi obľubené ruské klamstvá o MH17 patrí aj lož o nedostupnej rádiokomunikácii. Ruská propaganda tvrdí, že rádiokomunikácia bola ukrajinskou stranou zničená a ukrajinskí riadiaci „odpratataní“. Je to samozrejme lož. Rádiokomunikácia bola zverejnená už v septembri 2014 a samotní vyšetrovatelia sa k spolupráci s ukrajinskou stranou vyjadrili pochvalne.

 

Kompletný prepis rádiokomunikácie zverejnil DSB vo svojej finálnej správe v prílohe G, dostupné online tu :

 

https://www.onderzoeksraad.nl/en/media/attachment/2018/7/10/77c9b856be08report_mh17_crash_appendices.pdf

 

Z rádiokomunikácie vyplývajú dve zaujímavé skutočnosti.

 

Prvou je, že ukrajinskí riadiaci inštruoval MH17, aby zvýšil letovú hladinu z FL330 na FL350 ešte pred preletom waypointu PEKIT z dôvodu možnej straty separácie. MH17 odpovedal „negative“ a potvrdil svoju pôvodnú letovú hladinu FL330. Toto je v priamom rozpore s klamstvom ruskej propagandy, ktorá tvrdí, že riadiaci znížil hladinu letu MH17. Neochota alebo neschopnosť zvýšiť letovú hladinu bolo predstaviteľmi Malaysian Airlines vysvetlené tým, že ideálna letová hladina pre tento segment letu bola vypočítaná na 33800 stôp (hlavný dôvodom je úspora paliva) a keďže pravidlá leteckej prevádzky predpokladajú pre lety smerom na východ „nepárne“ letové hladiny (310, 330, 350) najbližšou optimálnou hladinou bola práve FL330. Vyšetrovatelia DSB označili tento postup za bežný. (kapitola 3.3.2.1 z finálnej správy DSB)

 

Druhou skutočnosťou je, že krátko po 15:00 SEČ piloti MH17 požiadali letovú kontrolu o schválenie odchýlenia od kurzu z dôvodu zlého počasia. Požadovaná miera odchýlenia bola 20NM (37km) od osy vzdušnej cesty L980, po ktorej MH17 podľa plánu letel, ale v skutočnosti sa lietadlo od osy odchýlilo len o 6,5NM (12km). Podľa vyšetrovateľov je nevyužitie celého rozsahu odchýlenia bežnou praxou, ktorá sa snaží odchýlky od pôvodného kurzu minimalizovať. Návrat na pôvodnú trasu bolo riadiacim navrhnuté cez waypoint RND a o 15:19:56 SEČ bolo potvrdené posádkou MH17. O štyri sekundu neskôr podal riadiaci inštrukciu pokračovať po RND na waypoint TIKNA. Prijatie už nebolo MH17 potvrdené. V tomto momente sa MH17 nachádzal 9km od osy pôvodného kurzu a smeroval na waypoint RND, podľa predchádzajúcej inštrukcie od riadiaceho.

 

Vizualizácia odchýlenia požadovaného pilotmi MH17 z dôvodu zlého počasia. Čierna línia je trasa MH17, žltá línia je vzdušná cesta L980 medzi waypointami PEKIT a TAMAK z letového plánu.

Zdroj : Dutch Safety Board : Crash MH17, final report, dostupné online.

 

 

 

Dáta z palubných zapisovačov

 

Že informácia o klesaní je len ruská lož dokazujú aj dáta zo zapisovača FDR. Ten zapisuje parametre letu, ako rýchlosť, výška, rotáciu stroja a podobne (zapisuje sa niekoľko desiatok parametrov s rôznou granularitou). Zapisovač FDR neukázal vlastne žiadne podozrivé údaje, MH17 letel až do zostrelu ruskou armádou v stabilnej výške a záznam končí náhle, bez akejkoľvek predchádzajúcej podozrivej udalosti.

Časť údajov zo zapisovača FDR. Vrchná modrá línia predstavuje letovú výšku, respektíve letovú hladinu. Stabilne FL330 až do zostrelu. 

Zdroj : Dutch Safety Board : Crash MH17, preliminary report, dostupné online.

 

Možno zaujímavejšie údaje priniesol hlasový zapisovač, ktorý zachytáva komunikáciu pilotov v kokpite. Jeho záznam končí tiež náhle, ale vysoká vzorkovacia frekvencia zvukového záznamu (v porovnaní s nižšou granularitou FDR) umožnila trianguláciou potvrdiť miesto výbuchu trieštivej hlavice BUKu relatívne ku kokpitu MH17. V kokpite totiž nie je jeden, ale niekoľko mikrofónov rozmiestnených v priestore a každý z týchto mikrofónov zaznamenal výbuch hlavice v trošku inom čase. Triangulácia založená na časových rozdieloch zaznamenanej zvukovej špičky potvrdzuje polohu výbuchu, ktorá bola presne určená počítačovým modelovaním a experimentálne overená pokusnými výbuchmi, ktoré robili experti vedúce kriminálne vyšetrovanie. Detailnejšie v samostatnom článku.

 

Letecká premávka nad východnou Ukrajinou počas bojov 

 

Ruská propagandistická lož o úmyselnom odklonení letu MH17 obsahuje tiež jednu zásadnú logickú chybu. Ak sa nám totiž Rusi snažia nahovoriť, že MH17 bol úmyselne odklonený nad miesto bojov, kde bol následne úmyselne zostrelený predpokladajú totiž, že sa nad územím konfliktu nelietalo a odklonením MH17 boli vytvorené exkluzívne podmienky pre zostrel.

 

Realita je ale úplne iná.

 

Keďže separatisti zostreľovali ukrajinské vojenské lietadlá z ručných zbraní s nižším dosahom, ukrajinský regulátor vydal nariadenie, ktorým  uzavrel vzdušný priestor nad východnou Ukrajinou (konkrétne nad regulovanou časťou s kódovým označením UKDV) až do výšky 32000 stôp. Pravidlá leteckej premávky ICAO nijakým spôsobom neregulujú ani nedávajú návody ako lietať ponad bojové zóny. Národné regulačné autority majú právo uzavrieť vzdušný priestor alebo regulovať jeho časť a je na rozhodnutí aeroliniek, či týmito oblasťami, aj napriek zvýšenému riziku budú lietať.

 

Po zostrele ukrajinského An-26 14.7.2014 Ukrajina uzavrela nad UKDV priestor do 32000 stôp. Čo urobili leteckí operátori? Lietali ponad východnú Ukrajiny ako dovtedy. DSB udáva, že v júli 2014 preletelo ponad východnú Ukrajinu od 150 do 200 civilných letov denne. V prílohe R finálnej vyšetrovacej správy DSB zverejnila zoznam 160tich civilných letov, ktoré leteli ponad východnú Ukrajinu 17.7.2014 až po úplné uzavretie vzdušného priestoru o 17:00 SEČ toho istého dňa, ako reakciu na zostrel MH17.

Malá časť zoznamu 160tich letov ponad Donbas 17.7.2014.

Zdroj : Dutch Safety Board : Crash MH17, final report, annex R,  dostupné online.

 

Situácia v momente zostrelu. V okolí MH17 a nad územím bojov sa vtedy nachádzali ešte tri civilné lietadlá.

Zdroj : Dutch Safety Board : Crash MH17, preliminary report, dostupné online.

 

Vyššie uvedené skutočnosti jednoznačne dokazujú, že odklonenie MH17 od plánovanej trasy tak, aby mohol byť zostrelený nad východnou Ukrajinou je len ruská lož, ktorá sa snaží zakryť vlastnú vinu na zostrele.

 

Kriminálne vyšetrovanie vedené štyrmi krajinami, ktorých občania zahynuli po zostrele civilného letu a krajinou, kde k zostrelu došlo – Austrálie, Belgicka, Malajzie, Ukrajiny a Holandska už dávnejšie zistilo, že MH17 zostrelila ruská armáda, konkrétne členovia 53tej protileteckej brigády z Kursku. Raketový systém BUK (v tomto prípade len odpalovák v autonómnom režime) bol podľa vyšetrovateľov privezený na východnú Ukrajiny z Ruska a po zostrele sa do Ruska vrátil. Miesto odpalu vyšetrovanie identifikovalo ako pole niekoľko kilometrov južne od ukrajinského mesta Snižne, kde bol BUK len pár hodín pred zostrelom naposledy videný a natočený na video.

 

Odkazy a zdroje :

 

Správy technického vyšetrovania DSB (ukončené) :

https://www.onderzoeksraad.nl/en/page/3546/crash-mh17-17-july-2014

 

Hlavná stránka kriminálneho vyšetrovania (prebieha) :

https://www.om.nl/onderwerpen/mh17-crash/

 

Klamstvá ruskej štátnej televízie RussiaToday o odklonení letu z 18.7.2014 :

https://www.rt.com/news/173792-malaysian-plane-diverted-warzone/

 

Tlačovka ruského Ministerstva obrany prezentujúca sfalšovanú trasu letu MH17:

https://mondrian.mashable.com/2014%252F07%252F22%252F33%252FMH17Russian.9e744.jpg%252F950x534__filters%253Aquality%252880%2529.jpg?signature=gNGx4X97dSws5dNX3P-6SnTmops=

Porušil OZ Kulturblog vaše právo na súkromie? Bráňte sa!

25.10.2019

Obľúbenou aktivitou zamestnankyne občianskeho združenia Kulturblog Lívie Garčalovej je v poslednej dobe provokovanie ľudí na verejných zhromaždeniach. Keďže v predstavenstve tohto občianskeho viac »

MH17 a lži ruskej propagandy: Malajzia kritizuje vyšetrovanie pádu lietadla MH17

21.06.2019

Na odhalenie tejto ruskej lži bude stačiť veľmi málo. Tlačová správa malajzijského Ministerstva zahraničných vecí o poslednej tlačovke spoločnej vyšetrovacej skupiny JIT: Malajzia oceňuje viac »

MH17 a lži ruskej propagandy: Ruské štátne média sfalšovali rozhovor s pozostalým

21.06.2019

Ruské štátne média včera úmyselne sfalšovali rozhovor s jedným z pozostalých z letu MH17. Robby Oehlers stratil svoju sesternicu Daisy kvôli masovej vražde, z ktorej sú obvinení traja občania viac »

Andrej Danko

Danko si opakovane telefonoval so Zsuzsovou, potvrdzujú to nahrávky

28.01.2020 17:32, aktualizované: 17:47

Predseda parlamentu Andrej Danko pritom akékoľvek kontakty so Zsuzsovou odmietal.

Košice, tučniaky, ZOO

Tučniaky mávajú Košiciam, odchádzajú do Poľska

28.01.2020 17:24

Jedenásť tučniakov jednopásych odcestovalo z Košíc do poľskej zoo v Chorzowe.

videopredpoved

Dážď, sneh aj vietor. Pôjdu však teploty nadol?

28.01.2020 17:14

V utorok nám frontálny systém priniesol zrážky. Kde sa dočkáme v tomto týždni ďalších? Budú prehánky aj snehové?

sliepka, hydina, vtáčia chrípka

Veterinári potvrdili v Starej Bystrici štvrý prípad vtáčej chrípky na Slovensku

28.01.2020 17:09

Veterinári spresnili, že štyri nosnice v domácom chove uhynuli.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 16
Celková čítanosť: 42988x
Priemerná čítanosť článkov: 2687x

Autor blogu